G-W06FWPH7Q5
مرکز مشاوره و راهنمایی انجام پایان نامه و سمینار

دفاع از پروپوزال ارشد و دکتری

در این نوشته از مشاوریاب به بررسی فرآیند دفاع از پروپوزال ارشد و دکتری ، مراحل دفاع از پروپوزال و…